Freinetatheneum De Wingerd

We wensen iedereen succes met de voorbereiding van de examens en de examens zelf!

Gegevensregistratie voor schooljaar 2016-2017

 Algemeen  Reacties staat uit voor Gegevensregistratie voor schooljaar 2016-2017
okt 162015
 

Hebt u interesse voor een inschrijving van uw zoon/dochter voor het schooljaar 2016-2017 in in 1A, vul dan rechtsboven in het menu de link Gegevensregistratie in. De registratie van uw gegevens is nog geen inschrijving! Het aanleggen van deze gegevensbank dient enkel om het telefonisch aanmelden (zie verder) vlotter te laten verlopen. Op die manier wordt de duur van het bellen en de daarbij horende wachttijd ferm ingekort.

Hierbij de modaliteiten voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2016-2017

INSCHRIJVINGEN IN 1A ‘FREINET MIDDENSCHOOL GENT’

 • Voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van het personeel vanaf 01/02/2016 tot en met 26/02/2016 rechtstreeks in de school tijdens de schooluren.
 • Telefonische aanmelding voor alle andere kandidaten op zaterdag  5 maart 2016 van 10.00 u. tot 14.00 u. De Freinetmiddenschool Gent streeft naar een gezonde sociale mix met een verhouding van 25% INDICATOR leerlingen tot 75% NIET-INDICATOR leerlingen (2 aparte lijsten). Telefonische oproep op het nummer:

XXXXXXXX (wordt later meegedeeld)

 • Niet inbellen via Skype of met privénummer want dan wordt het oproepnummer niet geregistreerd.
 • Indicatorleerlingen voldoen aan minstens 1 van de 2 indicatoren zijnde:
  • Het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft, minstens 1 schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap.
  • De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkgesteld studiebewijs.
   De volgorde van het telefonisch aanmelden bepaalt de chronologie op de lijst van de indicator/niet-indicator leerlingen volgens het systeem van dubbele contingentering.
 • Een vertegenwoordiger van het LOP (lokaal overlegplatform) en een lid van de Commissie Leerlingenrechten houdt toezicht tijdens de telefonische aanmelding. Ouders die zich vooraf niet geregistreerd hebben via de gegevensbank kunnen zich uiteraard ook aanmelden en het verzamelen van de gegevens gebeurt dan achteraf.
 • De inschrijving is pas officieel als de aanmelding (tijdelijke inschrijving) wordt omgezet door zich persoonlijk (ouder of familielid) aan te melden op school, liefst na telefonische afspraak, in de periode van 11 maart tot en met 15 april(tot 16.00 u., behalve op woensdag tot 12.00 u). Het LOP-register wordt ondertekend (validering van de inschrijving) ofwel krijgt men een officieel inschrijvingsdocument mee of een document van niet-gerealiseerde inschrijving (wachtlijst). Ouders op de wachtlijst worden chronologisch opgebeld van zodra een gerealiseerde inschrijving schriftelijk wordt opgezegd en de wachtlijst dus opschuift.  De indicatorleerlingen moeten de bewijsstukken voorleggen om te kunnen genieten van de voorrangsregel.

INSCHRIJVINGEN DOOR FYSIEKE AANWEZIGHEID VOOR ALLE JAREN:

 • Door fysieke aanwezigheid op school (secretariaat) vanaf maandag 11 april 2016 om 09.00u. Na de ondertekening van het LOP-register (chronologische volgorde) ontvangt u als kandidaat een inschrijvingsdocument of een document van niet-gerealiseerde inschrijving  (indien de administratieve groep reeds volzet is). Ook hier worden ouders automatisch verwittigd indien ze in aanmerking komen om een geweigerde inschrijving (wachtlijst) om te zetten in een gerealiseerde inschrijving.

INFODAG zaterdag 23 januari 2016: voor alle geïnteresseerden van het vijfde en zesde leerjaar
OPENDEURDAG zaterdag 23 april 2016:voor alle geïnteresseerden van 10.00 u. – 15.00 u.

 

Wijnactie 2015

 Algemeen  Reacties staat uit voor Wijnactie 2015
okt 102015
 

Zoals ieder jaar is er ook dit jaar weer een wijnactie van de VZW Wingerd, ten voordele van onze lieftallige leerlingen. Maak zelf uw keuze aan de hand van de folder: Wijnfolder 2015 (rechts klikken, opslaan als…) of kom alle wijnen proeven op donderdag 22 oktober van 16u30 tot 20u. tijdens onze gezellige wijndegustatieavond.

Bestellen kan tot en met donderdag 3 december via  de volgende link (of via het menu: Wijnactie): Online bestellen

 • We vragen bij de bestelling om je e-mailadres en/of GSM-nummer te vermelden. Dit is enkel om je te kunnen contacteren bij vragen of problemen met de bestelling.
 • Gelieve na je bestelling meteen het juiste bedrag te storten op:
  • BE96 0014 2506 6305 (BIC: GEBA BEBB)
  • van VZW De Wingerd
  • mededeling: Wijnbestelling “bestelnummer”
Je kunt je bestelling afhalen op school vanaf dinsdag 15 december. Het oudercontact op 17 december is ook een ideale gelegenheid om de bestelling in te laden!