Freinetatheneum De Wingerd

Opendeurdag De Wingerd zaterdag 25 april 2015

mrt 062015
 

Hebt u interesse voor een inschrijving van uw zoon/dochter voor het schooljaar 2015-2016 in 1A, vul dan rechtsboven in het menu de link Gegevensregistratie in. De registratie van uw gegevens is nog geen inschrijving! Het aanleggen van deze gegevensbank dient enkel om het telefonisch aanmelden (zie verder) vlotter te laten verlopen. Op die manier wordt de duur van het bellen en de daarbij horende wachttijd ferm ingekort.

Hierbij de modaliteiten voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2015-2016

INSCHRIJVINGEN IN 1A

 •  Voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van het personeel vanaf 02/02/2015 tot en met 27/02/2015 rechtstreeks in de school tijdens de schooluren.
 •  Telefonische aanmelding voor alle andere kandidaten op zaterdag 14 maart 2015 van 10.00u tot 14.00u. De Wingerd streeft naar een gezonde sociale mix met een verhouding van 25% INDICATOR leerlingen tot 75% NIET-INDICATOR leerlingen (2 aparte lijsten). Telefonische oproep op het nummer:
 • 078 152 666

   

 • Niet inbellen via Skype of met privénummer want dan wordt het oproepnummer niet geregistreerd.
 • Indicatorleerlingen voldoen aan minstens 1 van de 2 indicatoren zijnde:
  – Het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft, minstens 1 schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap.
  – De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkgesteld studiebewijs.
  De volgorde van het telefonisch aanmelden bepaalt de chronologie op de lijst van de indicator/niet-indicator leerlingen volgens het systeem van dubbele contingentering.
  Een vertegenwoordiger van het LOP (lokaal overlegplatform) en een lid van de Commissie Leerlingenrechten houdt toezicht tijdens de telefonische aanmelding. Ouders die zich vooraf niet geregistreerd hebben via de gegevensbank kunnen zich uiteraard ook aanmelden en het verzamelen van de gegevens gebeurt dan achteraf.
 • De inschrijving is pas officieel als de aanmelding (tijdelijke inschrijving) wordt omgezet door zich persoonlijk (ouder of familielid) aan te melden op school (na telefonische afspraak aub) in de periode van 20 maart tot en met 24 april (tot 16.00u, behalve op woensdag tot 12.00u). Het LOP-register wordt ondertekend (validering van de inschrijving) en ofwel krijgt men een officieel inschrijvingsdocument mee of een document van niet-gerealiseerde inschrijving (wachtlijst). Ouders op de wachtlijst worden chronologisch opgebeld van zodra een gerealiseerde inschrijving schriftelijk wordt opgezegd en de wachtlijst dus opschuift.  De indicatorleerlingen moeten de bewijsstukken voorleggen om te kunnen genieten van de voorrangsregel.

INSCHRIJVINGEN DOOR FYSIEKE AANWEZIGHEID VOOR ALLE JAREN:

 • Door fysieke aanwezigheid op school (secretariaat) vanaf maandag 20 april 2015 om 09.00u. Na de ondertekening van het LOP-register (chronologische volgorde) ontvangt u als kandidaat een inschrijvingsdocument of een document van niet-gerealiseerde inschrijving  (indien de administratieve groep reeds volzet is). Ook hier worden ouders automatisch verwittigd indien ze in aanmerking komen om een geweigerde inschrijving (wachtlijst) om te zetten in een gerealiseerde inschrijving.

INFODAG zaterdag 24 januari 2015: voor alle geïnteresseerden van het vijfde en zesde leerjaar
OPENDEURDAG zaterdag 25 april voor alle geïnteresseerden van 13 u. – 16 u.