Freinetatheneum De Wingerd

De Infodag was een overweldigend succes. Bedankt iedereen voor het vertrouwen

Facebookpagina Freinetmiddenschool Gent

 Algemeen  Reacties staat uit voor Facebookpagina Freinetmiddenschool Gent
Feb 052016
 

Volgend jaar gaat de Freinetmiddenschool Gent van start. Deze projectperiode werken leerlingen van de VIP en De Wingerd al samen om elkaar beter te leren kennen en de banden al eens aan te halen.
De officiële Facebookpagina werd aangemaakt door henzelf en nu hopen ze voor vanavond 15u10 1000 likes te halen.
Ze zijn voorlopig al over de helft!
Daarom deze oproep om de Facebookpagina te liken en vrienden, kennissen en ouders aan te sporen om de pagina te liken en te delen!

De facebookpagina vind je door op onderstaande afbeelding te klikken.
bannermiddenschoolFB
Alvast bedankt!

Gegevensregistratie voor schooljaar 2016-2017

 Algemeen  Reacties staat uit voor Gegevensregistratie voor schooljaar 2016-2017
Feb 052016
 

Hebt u interesse voor een inschrijving van uw zoon/dochter voor het schooljaar 2016-2017 in in 1A, vul dan rechtsboven in het menu de link Gegevensregistratie in. De registratie van uw gegevens is nog geen inschrijving! Het aanleggen van deze gegevensbank dient enkel om het telefonisch aanmelden (zie verder) vlotter te laten verlopen. Op die manier wordt de duur van het bellen en de daarbij horende wachttijd aanzienlijk ingekort.

Hierbij de modaliteiten voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2016-2017

INSCHRIJVINGEN IN 1A ‘FREINET MIDDENSCHOOL GENT’

 • Voorrangsperiode voor broers, zussen en kinderen van het personeel vanaf 01/02/2016 tot en met 26/02/2016 rechtstreeks in de school tijdens de schooluren.
 • Telefonische aanmelding voor alle andere kandidaten op zaterdag  5 maart 2016 van 10.00 uur. tot 14.00 uur. De Freinetmiddenschool Gent streeft naar een gezonde sociale mix met een verhouding van 25% INDICATOR leerlingen tot 75% NIET-INDICATOR leerlingen (2 aparte lijsten). Telefonische oproep op het nummer:

XXXXXXXX (wordt later meegedeeld)

 • Niet inbellen via Skype of met privénummer want dan wordt het oproepnummer niet geregistreerd.
 • Indicatorleerlingen voldoen aan minstens 1 van de 2 indicatoren zijnde:
  • Het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens 1 schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap.
  • De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkgesteld studiebewijs.
   De volgorde van het telefonisch aanmelden bepaalt de chronologie op de lijst van de indicator/niet-indicator leerlingen volgens het systeem van dubbele contingentering.
 • Een vertegenwoordiger van het LOP (lokaal overlegplatform) en een lid van de Commissie Leerlingenrechten houdt toezicht tijdens de telefonische aanmelding. Ouders die zich vooraf niet geregistreerd hebben via de gegevensbank kunnen zich uiteraard ook aanmelden en het verzamelen van de gegevens gebeurt dan achteraf.
 • De inschrijving is pas officieel als de aanmelding (tijdelijke inschrijving) wordt omgezet door zich persoonlijk (ouder of familielid) aan te melden op school, na telefonische afspraak, in de periode van 11 maart tot en met 15 april. Het LOP-register wordt ondertekend (validering van de inschrijving) ofwel krijgt men een officieel inschrijvingsdocument mee of een document van niet-gerealiseerde inschrijving (wachtlijst). Ouders op de wachtlijst worden chronologisch opgebeld van zodra een gerealiseerde inschrijving schriftelijk wordt opgezegd en de wachtlijst dus opschuift.  De indicatorleerlingen moeten de bewijsstukken voorleggen om te kunnen genieten van de voorrangsregel.

INSCHRIJVINGEN DOOR FYSIEKE AANWEZIGHEID VOOR ALLE JAREN:

 • Door fysieke aanwezigheid op school (secretariaat) vanaf maandag 11 april 2016 om 09.00 uur. Na de ondertekening van het LOP-register (chronologische volgorde) ontvangt u als kandidaat een inschrijvingsdocument of een document van niet-gerealiseerde inschrijving  (indien de administratieve groep reeds volzet is). Ook hier worden ouders automatisch verwittigd indien ze in aanmerking komen om een geweigerde inschrijving (wachtlijst) om te zetten in een gerealiseerde inschrijving.

INFODAG zaterdag 23 januari 2016: voor alle geïnteresseerden van het vijfde en zesde leerjaar
OPENDEURDAG zaterdag 23 april 2016: voor alle geïnteresseerden van 10.00 uur. – 15.00 uur.